เครื่องปั่นไฟ ทำงานอย่างไร

เครื่องปั่นไฟนั้นจะเปลี่ยนพลังงานกลจากการทำงานของเครื่องยนต์ให้หลายมาเป็นพลังงานไฟฟ้า โดยจะมีสนามแม่เหล็กเกิดขึ้นจากการหมุนของขดลวดตัดสนามแม่เหล็กนั่นเอง ซึ่งในขณะที่เปิดใช้งานเครื่องปั่นไฟนั้นจะทำให้เกิดเสียงดังเพราะการทำงานของเครื่องยนต์ ยิ่งถ้าเครื่องทำงานหนักเท่าไหร่ก็จะมีเสียงที่ดังขึ้นนั่นเอง

ส่วนประกอบของเครื่องปั่นไฟมีอะไรบ้าง?

เครื่องปั่นไฟ

1. ตัวกำเนิดไฟฟ้า ทำหน้าที่ผลิตกระแสไฟฟ้าให้ออกมาจากเครื่องปั่นไฟ มี 2 ประเภท คือ ตัวกำเนิดไฟฟ้าแบบผลิตกระแสไฟฟ้า และตัวกำเนิดไฟฟ้าแบบผลิตกระแสไฟฟ้าพร้อมระบบเชื่อมเหล็ก
2. ตัวต้นกำลัง ทำหน้าที่ขับเคลื่อนกระแสไฟฟ้าที่ได้ให้ไปยังแหล่งเก็บกระแสไฟฟ้า ซึ่งจะมี 3 แบบด้วยกันนั่นก็คือ เครื่องยนต์ดีเซล เครื่องยนต์เบนซิน เครื่องยนต์แก๊สแอลพีจี โดยเครื่องยนต์ที่นิยมนำมาเป็นตัวต้นกำลังของเครื่องปั่นไฟกันกันเป็นจำนวนมากก็คือเครื่องยนต์ดีเซลกับเครื่องยนต์เบนซิน

ทำไมต้องใช้เครื่องปั่นไฟ?

1. เมื่อไหร่ที่คุณจัดงานแล้วต้องใช้กระแสไฟฟ้าเยอะมากกว่าปกติ เพราะจากการเสียบปลั๊กไฟตามบ้านนั้นไม่สามารถเพียงพอต่อการใช้งานได้ ถ้าเสียบปลั๊กนั้นอาจจะทำให้เกิดไฟช็อตหรือเกิดไฟฟ้าลัดวงจรรวมถึงอาจจะทำให้หม้อแปลงระเบิกได้เช่นเดียวกัน เพราะฉะนั้นการเลือกใช้เครื่องปั่นไฟจึงเป็นวิธีที่ดีกว่า
2. ถ้าบ้านหรือที่ที่คุณพักอาศัยไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้าถึง หลายหมู่บ้านที่ไม่มีกระแสไฟฟ้าเข้าถึงนั้นจะต้องผลิตกระแสไฟฟ้าใช้กันเอาเองหรือบางหมู่บ้านนั้นก็ไม่มีไฟฟ้าเอาไว้ใช้งานเลย แต่หนึ่งในวิธีการแก้ไขก็คือการใช้เครื่องปั่นไฟมาผลิตกระแสไฟฟ้า ซึ่งสามารถนำกระไฟฟ้าที่ได้ไปใช้งานได้เลยหรืออาจจะเก็บพลังงานไฟฟ้าเอาไว้ก่อนก็ได้เหมือนกัน
3. คุณสามารถสำรองไฟฟ้าเอาไว้ใช้ได้ในตอนที่ขาดแคลนหรือในตอนที่ขัดข้อง บ้านหลายบ้านที่มีปัญหาเมื่อเกิดเหตุไฟฟ้าขัดข้องนั้นสามารถสำรองไฟฟ้าเอาไว้ใช้ได้เองจากการใช้เครื่องปั่นไฟในการผลิตกระไฟฟ้าแล้วเก็บพลังงานไฟฟ้าเอาไว้ อาจจะเก็บไว้ในแบตเตอรี่หรือแหล่งเก็บพลังงานไฟฟ้าประเภทอื่นๆ ซึ่งไม่ได้มีเพียงแต่บ้านเรือนเท่านั้นที่ใช้เครื่องปั่นไฟฟ้า ห้างสรรพสินค้า โรงแรม หรือหลากหลายสถานที่ก็มีการใช้เครื่องปั่นไฟเอาไว้ใช้ในยามที่ขัดข้องอีกด้วย
4. บ้านที่ที่คุณพักอาศัยมีกระแสไฟฟ้าเข้าถึงแต่ไม่เพียงพอต่อความต้องการ หลายบ้านเป็นครอบครัวที่ทำการเกษตรหรือมีพื้นที่ทำการเกษตรเป็นจำนวนมาก แต่ไม่สามารถเชื่อมต่อไฟฟ้าให้เข้าไปถึง เพราะฉะนั้นจึงใช้เครื่องปั่นไฟเข้ามาเป็นตว่ชวยในการผลิตกระแสไฟฟ้าเอาไปใช้ในสวน ไร่ หรือพื้นที่ที่ทำการเกษตรนั่นเอง โดยถือว่าเครื่องปั่นไฟมีประโยชน์มาก และสามารถทำให้ประหยัดต้นทุนในการเชื่อมต่อไฟฟ้าจากเสาไฟให้เข้ามาในสวนหรือพื้นที่การเกษตรได้หลายเท่าเลยทีเดียว

เครื่องปั่นไฟ